Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 13:04

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2021/33640
“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

Information

ID of tender
11575
Name of content of tender
“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2021/33640
Public tender journal ref. no.
č. 81/2021 zo dňa 06.04.2021, spis. zn. 17391 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
186 656,55 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstrávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín.
Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j. +24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.
Zákazka sa delí na dve časti:
1. časť zákazky: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – stavebné práce
1. časť zákazky tvoria nasledovné objekty:

SO 01 Výťahová šachta
SO 02 Prekládka NN
SO 02a prekládka NN

2. časť: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. - výťah
2. časť zákazky tvorí objekt:
PS 01 Výťah

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
17.05.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Documents

1. časť zákazky: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – stavebné práce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
129 006,55 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. - výťah

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
57 650,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract