Status: Ongoing

Server time: 20.06.2021 09:36

DPS card #043583/2021-OIKT-2
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu

Information

ID of tender
11592
Name of content of tender
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu
Tender ref. no.
043583/2021-OIKT-2
Public tender journal ref. no.
27607 - MUT
EU journal ref. no.
2021/S 096-250523
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
6 308 021,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
31154000-0 - Uninterruptible power supplies
31224810-3 - Extension cables
31320000-5 - Power distribution cables
31681500-8 - Rechargers
32400000-7 - Networks
32413100-2 - Network routers
32562200-2 - Optical telecommunication cables
38651600-9 - Digital cameras
30210000-4 - Data-processing machines (hardware)
30213000-5 - Personal computers
30213100-6 - Portable computers
30213200-7 - Tablet computer
30213300-8 - Desktop computer
30216110-0 - Scanners for computer use
30230000-0 - Computer-related equipment
30231000-7 - Computer screens and consoles
30231300-0 - Display screens
30231310-3 - Flat panel displays
30232000-4 - Peripheral equipment
30232100-5 - Printers and plotters
30233160-0 - Tape streamers
30233310-7 - Fingerprint readers
30234000-8 - Storage media
30234300-1 - Compact disks (CDs)
30234400-2 - Digital versatile disks (DVDs)
30234500-3 - Memory storage media
30236100-3 - Memory-expansion equipment
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude dodávka výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu. Obstarávané tovary sú bežne dostupné na trhu a sú zaradené v skupinách 302, 311, 312, 313, 316, 324, 325 a 386 podľa hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV). Úspešný uchádzač, ktorému bude zadaná konkrétna zákazka v zriadenom dynamickom nákupnom systéme, bude povinný zabezpečiť poskytnutie záručného servisu na dodaný tovar.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená vo výzvach na predloženie ponuky, ktoré budú zasielané pri zadávaní zákaziek v rámci zriadeného dynamického nákupného systému všetkým záujemcom zaradeným pre príslušnú kategóriu dynamického nákupného systému, do ktorej bude zákazka spadať.

Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich aktuálnych potrieb. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé kategórie v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu. Pri zadávaní konkrétnych zákaziek vo všetkých kategóriách dynamického nákupného systému sa ponuky sa nebudú predkladať formou katalógu.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach na predloženie ponuky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov a dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.06.2021 09:00:00
Planned opening of requests
14.06.2021 09:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Unlimited

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Address
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Slovak republic
Process supervisor
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk

Documents

Kategória č. 1: Servery, stolové počítače a sieťové prvky

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
30213300-8 - Desktop computer
30230000-0 - Computer-related equipment
30236100-3 - Memory-expansion equipment
30233160-0 - Tape streamers
31154000-0 - Uninterruptible power supplies
32400000-7 - Networks
32413100-2 - Network routers
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória č. 2: Periférne zariadenia

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30216110-0 - Scanners for computer use
30230000-0 - Computer-related equipment
30231000-7 - Computer screens and consoles
30231300-0 - Display screens
30232000-4 - Peripheral equipment
30232100-5 - Printers and plotters
30231310-3 - Flat panel displays
30234000-8 - Storage media
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória č. 3: Prenosné počítače

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30210000-4 - Data-processing machines (hardware)
30213100-6 - Portable computers
30213200-7 - Tablet computer
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória č. 4: Spotrebný materiál

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30234300-1 - Compact disks (CDs)
30234400-2 - Digital versatile disks (DVDs)
30234500-3 - Memory storage media
31224810-3 - Extension cables
31320000-5 - Power distribution cables
31681500-8 - Rechargers
32562200-2 - Optical telecommunication cables
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória č. 5: Zariadenia na špeciálne použitie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30216110-0 - Scanners for computer use
30233310-7 - Fingerprint readers
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória č. 6: Digitálne fotoaparáty

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
38651600-9 - Digital cameras
Outcome of tender
One-off Contract