Status: Ongoing

Server time: 01.08.2021 22:27

DPS card #DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Information

ID of tender
11593
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Tender ref. no.
DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Public tender journal ref. no.
18166 - MUT
EU journal ref. no.
2021/S 069-174743
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
395 400,00 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00
Planned opening of requests
10.05.2021 09:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
01.07.2023 23:59:59

Promoter

Subject's name
Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a. s.
Address
MUDr. Pribulu 412/4
Svidník
089 01, Slovak republic
Process supervisor
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20694

Documents