Status: Ongoing

Server time: 03.08.2021 20:34

DPS card #SZ_PE_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu na okraji mesta, n.o.

Information

ID of tender
11602
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu na okraji mesta, n.o.
Tender ref. no.
SZ_PE_OOPP
EU journal ref. no.
2021/S 069-174890
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
195 738,00 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
35113410-6 - Garments for biological or chemical protection
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZoVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, je povinný predkladať všetky zákonom požadované doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný
obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách). Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Promoter

Subject's name
Nemocnica na okraji mesta, n. o.
Address
Nová nemocnica 511
Partizánske
958 01, Slovak republic
Process supervisor
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Documents