Status: Ongoing

Server time: 03.08.2021 18:23

DPS card #SZ_RV_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Information

ID of tender
11604
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Tender ref. no.
SZ_RV_OOPP
EU journal ref. no.
2021/S 069-174888
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
538 478,40 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
35113410-6 - Garments for biological or chemical protection
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Promoter

Subject's name
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Address
Ul. Špitálska 1
Rožňava
048 01, Slovak republic
Process supervisor
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Documents