Status: Ongoing

Server time: 19.09.2021 00:39

DPS card #SZ_TO_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Information

ID of tender
11606
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Tender ref. no.
SZ_TO_OOPP
EU journal ref. no.
2021/S 069-174889
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
609 242,40 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
35113410-6 - Garments for biological or chemical protection
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Promoter

Subject's name
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.
Address
Pavlovova 17
Topoľčany
955 20, Slovak republic
Process supervisor
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Documents