Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 14:56

Tender card #IGM.271.3.2021
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn od km 0+505 do km 2+502,97

Information

ID of tender
11608
Name of content of tender
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn od km 0+505 do km 2+502,97
Tender ref. no.
IGM.271.3.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00028225/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45233252-0 - Surface work for streets / Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia IGM.271.3.2021 (zwanych w dalszej części postępowania SWZ)

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
22.04.2021 11:00:00
Planned opening of bids
22.04.2021 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Łabiszyn
Address
Plac 1000- lecia 1
Łabiszyn
89-210, Republic of Poland
Process supervisor
Adrian Lubiszewski
zamowienia@labiszyn.pl

Documents