Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 15:43

Tender card #34/21
Strojní broušení vlnkovitosti kolejnic - Brno 2021

Information

ID of tender
11614
Name of content of tender
Strojní broušení vlnkovitosti kolejnic - Brno 2021
Tender ref. no.
34/21
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Strojní broušení vlnkovitosti kolejnic - Brno 2021

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně-udržovací akce „Strojní broušení vlnkovitosti kolejnic - Brno 2021“. Jedná se o provedení strojního broušení vlnkovitosti kolejnic a odstranění dalších výškových nerovností hlavy kolejnice vhodným brousícím strojem, který umožňuje provádět požadované práce i v případech výškových nerovností zákrytu tramvajové tratě. Rozpis prací s uvedením rozsahu úseků a tvarů v nich užitých kolejnic je patrný z přílohy č. 1 – Seznam úseků pro strojní broušení vlnkovitosti kolejnic - Brno 2021.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
19.04.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Address
Hlinky 151
Brno
656 46, Czech Republic
Process supervisor
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Documents