Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 14:48

Tender card #MK/A/2021/12230
Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa

Information

ID of tender
11615
Name of content of tender
Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa
Tender ref. no.
MK/A/2021/12230
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
33 925,00 EUR
Main CPV
71314300-5 - Energy-efficiency consultancy services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor 10 objektov , viac v prílohe č. 3 výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Documents