Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 14:07

Tender card #NTS SR-R 744/2020
Informačný systém pre ekonomickú a logistickú agendu pre príspevkovú organizáciu, vrátane migrácie dát, podpory a údržby

Messages