Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 15:07

Tender card #30/21
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Information

ID of tender
11636
Name of content of tender
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021
Tender ref. no.
30/21
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Brief description of tender or procurement

2.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení likvidace veškerých rostlin rostoucích z kolejiště tramvajové dráhy v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy-Seznam ploch pro likvidaci plevelů-Brno 2021, formou postřiku k tomu vhodnými přípravky. Vlastní postřik bude proveden ručně nebo pomocí vlastní kolejové techniky poskytovatele. Pro postřik nebude použit prostředek s obsahem látky Glyfosát.

2.2. Pro dosažení maximální účinnosti bude postřik proveden v době vegetačního období od 1.5.2021 do 31.10.2021 (úklid pak do 30.11.2021) a to maximálně ve čtyřech aplikacích. Aplikace bude provedena v klimatických podmínkách vhodných pro účinnost zvoleného přípravku. Výzvu poskytovateli k provedení aplikace v době plnění smlouvy provede zástupce objednatele-vedoucí střediska Tratě ED.
Plochy a jejich rozsah určené k likvidaci plevelů je patrný z přílohy č. 1-Seznam ploch pro likvidaci plevelů- Brno 2021.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
20.04.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Address
Hlinky 151
Brno
656 46, Czech Republic
Process supervisor
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Documents