Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 15:20

Tender card #025/2021/VO-§117
Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o.

Information

ID of tender
11652
Name of content of tender
Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o.
Tender ref. no.
025/2021/VO-§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 000,00 EUR
Main CPV
71632000-7 - Technical testing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o. - 60 ks v objektoch MŠ bez PS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky na dodanie predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Documents