Status: Ongoing

Server time: 25.07.2021 02:42

DPS tender card #12349-MUT-140621
Nákup kameniva frakcie 32-64 mm, pre OZ Čierny Balog, LS Sihla, časť A (bez dopravy)

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
11678
Name of content of tender
Nákup kameniva frakcie 32-64 mm, pre OZ Čierny Balog, LS Sihla, časť A (bez dopravy)
Tender ref. no.
12349-MUT-140621
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 400,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva frakcie 32-64 mm v celkovom množstve 300 ton, pre OZ Čierny Balog, LS Sihla. Dopravu si zabezpečí verejný obstarávateľ na svoje náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzdialenosť je potrebné určiť od adresy:
Sihla č. 58, 976 53 Lom nad Rimavicou

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
20.04.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484

Documents