Status: Completed

Server time: 20.06.2021 06:37

Tender card #VZMR/MSGRA/III/1/2021
MŠ GRÁNICKÁ 8_OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU_II.ETAPA

Information

ID of tender
11680
Name of content of tender
MŠ GRÁNICKÁ 8_OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU_II.ETAPA
Tender ref. no.
VZMR/MSGRA/III/1/2021
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
621 339,00 Kč
Main CPV
45261910-6 - Roof repair
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

MŠ GRÁNICKÁ 8_OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU_II.ETAPA

Brief description of tender or procurement

Oprava střešní krytiny - II. etapa

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only
Notes

Termín realizace od 1.7.2021 do 31.7.2021. V případě potřeby se na prohlídce na místě samém domluvte s p. Motlem - tel: 731127780

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
19.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
19.04.2021 10:05:00
Bid validity period
31.07.2021

Public Promoter

Subject's name
Správa nemovitostí města Znojma
Address
Pontassievská 14
Znojmo
669 02, Czech Republic
Process supervisor
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.