Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 01:58

Tender card #2021-31
Prenájom lešenia v kotloch K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Information

ID of tender
11719
Name of content of tender
Prenájom lešenia v kotloch K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu
Tender ref. no.
2021-31
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
45262100-2 - Scaffolding work
Further CPV
45262110-5 - Scaffolding dismantling work
45262120-8 - Scaffolding erection work
Tender split into parts
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prenájom lešenia vo vnútorných priestoroch kotlov K1 a K2 pre potreby opráv kotlov a prenájom lešenia v otvorenom priestore okolo kotlov K1,K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) počas odstávok i počas nominálnej prevádzky ZEVO.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Zákazka sa realizuje ako prieskum trhu s možnosťou uzatvorenia rámcovej zmluvy.

Schedule

Lehota na predkladanie
23.04.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Documents