Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 10:05

Tender card #MAGS OVO 51690/2021
Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí

Information

ID of tender
11727
Name of content of tender
Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí
Tender ref. no.
MAGS OVO 51690/2021
Public tender journal ref. no.
27029 - MNA
EU journal ref. no.
2021/S 092-239391
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná sútaž návrhov
Type of procurement
Services
Estimated value
423 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
71220000-6 - Architectural design services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Notes

Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová. Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a účastníkmi podrobnejšie dopracované.

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritéria: kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

Schedule

Lehota na predkladanie súťažných návrhov - I. kolo
23.07.2021 17:00:00
Lehota na predkladanie návrhov v 2. kole
25.10.2021 17:00:00
Planned opening of bids
25.10.2021 17:10:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Documents