Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 11:43

Tender card #16/2018_vybavenie_Lipany
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany

Message detail #7968

Delivery date and time
25.10.2018 13:00:55
From
Mesto Lipany
To
All
Type
Other
Subject
Oprava príloh k súťažným podkladom

Úprava v prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritéria - sadzba a výška DPH
Úprava v prílohe č. 5-4 Výpočet zmluvnej ceny_knižničný fond (časť 4) - opravený vzorec pri položkách s 10% DPH
Úprava v prílohe č. 6-4 Kúpna zmluva pre časť knižničný fond - opravená časť 7.1 zmluvy,