Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 03:17

Tender card #16/2018_vybavenie_Lipany
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany

Information

ID of tender
1173
Name of content of tender
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany
Tender ref. no.
16/2018_vybavenie_Lipany
Public tender journal ref. no.
204/2018 zo dňa 12.10.2018 zn. 14468-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
127 761,16 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Obstaranie vybavenie do odborných učební fyziky, chémie, biológie, techniky, IKT, jazykovej a školskej knižnice (didaktické pomôcky, technické a technologické vybavenie - IKT, interiérové vybavenie - nábytok, didaktické pomôcky - knižničný fond)

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Lipany
Address
Krivianska 1
*Lipany
08271, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Marián Matvej
matvej@arrpsk.sk
+421 915963031
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5940?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+lipany&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
53 760,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
30 174,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
35 700,28 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Didaktické pomôcky - knižničný fond

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 126,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract