Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 11:02

Tender card #12727-MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1175
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
12727-MSS
Public tender journal ref. no.
182-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S 179-406612
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
11 437 123,14 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka zahŕňa výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvoznom mieste a jeho manipuláciu.
Proces pozostáva z vybranej kombinácie činností opísaných v popise ťažbového procesu :
- Spílenie stromu
- Odvetvovanie spíleného stromu
- Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni
- Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT
- Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou
- Približovanie drevnej hmoty koňmi
- Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie
- Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky
- Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste
- Úprava pracoviska po ukončení prác
- Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov
- Presun manipulovanej hmoty
Uchádzač musí predmetné činnosti ťažbového procesu zabezpečiť kvalifikovaným personálnym obsadením a strojovým
alebo technologickým vybavením.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Smolenice
Address
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Slovak republic
Process supervisor
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884

VC 1/1 LS Pezinok LO 1, 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
656 336,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 1/2 LS Pezinok LO 3, 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
640 396,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 1/3 LS Pezinok LO 4, 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
967 240,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 2/1 LS Píla LO 1, 2, 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
835 307,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 2/2 LS Píla LO 3, 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
714 838,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 2/3 LS Píla LO 6, 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
717 095,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 3/1 LS Majdán LO 1, 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
513 372,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 3/2 LS Majdán LO 4, 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
520 137,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 3/3 LS Majdán LO 2, 3, 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
773 259,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 5/1 LS Moravany LO 1, 2, 3, 4, 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
980 840,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 5/2 LS Moravany LO 6, 7, 8, 9, 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
872 720,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 6/1 LS Bratislava LO 1, 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
435 049,82 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 6/2 LS Bratislava LO 2, 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
400 656,86 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 6/3 LS Bratislava LO 3, 6, 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
484 365,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 7/1 LS Dechtice LO 1, 2, 3, 4, 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
835 536,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 7/2 LS Dechtice LO 10, 11, 12, 13

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
634 088,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 7/3 LS Dechtice LO 6, 7, 8, 9

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
455 884,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging / QB49-3 - On forestry
Outcome of tender
Framework Agreement