Status: Completed

Server time: 20.06.2021 05:47

Tender card #VZMR/SNMZ/II/9/2021
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V BÝVALÉ SBOROVNĚ NÁM.REPUBLIKY 11_ZNOJMO

Information

ID of tender
11762
Name of content of tender
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V BÝVALÉ SBOROVNĚ NÁM.REPUBLIKY 11_ZNOJMO
Tender ref. no.
VZMR/SNMZ/II/9/2021
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
253 873,00 Kč
Main CPV
44221100-6 - Windows
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V BÝVALÉ SBOROVNĚ NÁM.REPUBLIKY 11_ZNOJMO

Brief description of tender or procurement

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V BÝVALÉ SBOROVNĚ NÁM.REPUBLIKY 11_ZNOJMO

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only
Notes

Termín prohlídky na místě samém je možné dohodnout předem s p. Motlem - tel:731127780 .

Výměna oken na uliční fasádě musí být provedena nejpozději do 30.6.2021 v souladu se závazným stanoviskem, které je součástí zakázky. Cenová nabídka musí obsahovat veškeré práce včetně zednického zapravení.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl přdpokládat a doplnit do rozpočtu.

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
19.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
19.04.2021 10:05:00
Bid validity period
30.06.2021

Public Promoter

Subject's name
Správa nemovitostí města Znojma
Address
Pontassievská 14
Znojmo
669 02, Czech Republic
Process supervisor
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.