Status: Ongoing

Server time: 04.06.2023 09:42

DPS tender card #001/2021-012
IKT zariadenia - 08

Information

ID of tender
11769
Name of content of tender
IKT zariadenia - 08
Tender ref. no.
001/2021-012
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
11 028,49 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu, IKT periférií a príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 častí:
Časť 1 - Notebooky a PC
Časť 2 - Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo
Časť 3 - IKT periférie a príslušenstvo

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 911,91 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 709,91 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 406,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract