Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 00:31

Tender card #12819-MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1177
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
12819-MSS
Public tender journal ref. no.
183-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S 180-408707
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
3 196 121,00 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Sadba sadeníc, sejba semien, spolupôsobenie pre prirodzenú obnovu, čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, ošetrovanie sadeníc, ochrana sadeníc, odstraňovanie nežiadúciej tenčiny a krov, vyvetvovanie, ochrana proti ohryzu a lúpaniu, ostatné práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní genofondu drevín, oprava oplôtkov, ručné čistenie odrážok, odstraňovanie náletových drevín z telies ciest.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Smolenice
Address
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Slovak republic
Process supervisor
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884

Documents

VC 1 LS Pezinok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
855 718,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC LS Píla

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
408 958,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 3 LS Majdán

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
281 301,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 5 LS Moravany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
484 427,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VC 6 LS Bratislava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
691 815,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

VC 7 LS Dechtice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
473 902,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract