Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 11:41

Tender card #12804 - MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1178
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
12804 - MSS
Public tender journal ref. no.
183-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S 176-399111
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
17 695 599,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Ponuky možno predkladať na: jednu časť
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Documents

Časť č. 1: LS Osrblie (LC Osrblie, LC Ďumbier)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 538 129,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2: LS Hronec (LO 2, LO 3)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
797 066,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3: LS Hronec (LO 1, LO 4, LO 5)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 121 602,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4: LS Krám (LO 1, LO 4, LO 5, LO 6)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 404 707,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 5: LS Krám (LO 2, LO 3, LO 7)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 379 329,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 6: LS Šaling (LO 1, LO 2, LO 3)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 094 810,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 7: LS Šaling (LO 4, LO 5, LO 6)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 094 810,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 8: LS Dobroč (LO 1)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
893 197,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 9: LS Dobroč (LO 2, LO 3)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 047 579,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 10: LS Dobroč (LO 4)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
883 988,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 11: LS Dobroč (LO 5, LO 6)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
895 455,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 12: LS Sihla (LO 1, LO 5, LO 6)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 035 891,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 13: LS Sihla (LO 2, LO 3, LO 4)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 054 054,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 14: LS Michalová (LO 1, LO 2, LO 3)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
631 292,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 15: LS Michalová (LO 4, LO 5)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
823 690,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement