Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 12:01

Tender card #2018-VS-0188
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1183
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
2018-VS-0188
Public tender journal ref. no.
12636-MSS
EU journal ref. no.
2018/S 174-394856
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
11 935 591,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na OZ Rožňava.

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Konkrétne kombinácie technológií pre jednotlivé JPRL budú použité pri vystavovaní objednávok a sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Rámcová dohoda sa uzatvára s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, pričom splnil ostatné podmienky súťaže.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Rožňava
Address
Jovická 2
Rožňava
048 01, Slovak republic
Process supervisor
Róbert Urbančík
robert.urbancik@lesy.sk
+421 918333207

Documents

Časť č.1 VC - LS Nižná Slaná, LO 01, 02, 03, 04, 05

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 016 380,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.2 VC - LS Nižná Slaná, LO 06

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 254 705,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.3 VC - LS Nižná Slaná, LO 07

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 081 293,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.4 VC - LS Nižná Slaná, LO 08

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
815 681,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.5 VC - LS Betliar

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 262 930,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.6 VC - LS Krásnohorské Podhradie, LO 01, 02, 03, 04, 06

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
874 969,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.7 VC - LS Krásnohorské Podhradie, LO 05, 07, 08

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
900 606,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.8 VC - LS Rožňava, LO 01, 03, 06

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 107 388,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.9 VC - LS Rožňava, LO 02, 04, 05

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
915 186,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.10 VC - LS Ľadová, LO 01, 02, 03

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
945 633,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č.11 VC - LS Ľadová, LO 04, 05, 06

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
760 820,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement