Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 16:15

DPS card #DNS 001
Tlačiarenské a distribučné služby

Information

ID of tender
11855
Name of content of tender
Tlačiarenské a distribučné služby
Tender ref. no.
DNS 001
Public tender journal ref. no.
28943 - MUS
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
937 586,00 EUR
Main CPV
79824000-6 - Printing and distribution services
Further CPV
79553000-5 - Desktop publishing services
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude najmä dodávka tlačovín, plagátov, letákov, brožúr a iných výtlačkov v
rôznych vyhotoveniach a kvalitách podľa požiadaviek v jednotlivých výzvach, a to buď na základe dodaného tlačového
podkladu alebo ako DTP služba na základe vstupnej požiadavky. Predmetom zákazky bude aj prípadná distribúcia týchto
tlačovín najmä do pobočiek verejného obstarávateľa v krajských mestách, pričom požiadavka na dodanie dopravu bude
uvedená v príslušnej výzve.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
05.07.2021 10:00:00
Planned opening of requests
05.07.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
25.07.2025 23:59:55

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Martin Boržík
martin.borzik1@vszp.sk
+421 220824711

Documents

Tenders