Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 10:43

Tender card #PTK
Pasport vonkajšej reklamy

Information

ID of tender
11861
Name of content of tender
Pasport vonkajšej reklamy
Tender ref. no.
PTK
Public tender journal ref. no.
19849 - WNS
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
71354000-4 - Map-making services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásiť zákazku, predmetom ktorej bude pasport vonkajšej reklamy na území hlavného mesta SR Bratislavy a hodnota ktorej by nemala presiahnuť finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou.

Verejný obstarávateľ sa pred vyhlásením samotnej zákazky rozhodol realizovať prípravné trhové konzultácie s hospodárskymi subjektmi, ktoré pôsobia na relevantnom trhu.

Schedule

lehota na predkladanie odpovedí v PTK
28.04.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Documents