Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 10:46

Tender card #3/2021
Jednorazový ochranný oblek vrátane návlekov na nohy

Information

ID of tender
11866
Name of content of tender
Jednorazový ochranný oblek vrátane návlekov na nohy
Tender ref. no.
3/2021
EU journal ref. no.
2021/S 089-228072
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 312 000,00 EUR
Main CPV
35113410-6 - Garments for biological or chemical protection
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazka nie je rozdelená na časti. Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné. S ohľadom na charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne. Je nevyhnutné, aby dodanie predmetu zákazky zabezpečoval jeden hospodársky subjekt.
Vzhľadom na uvedené, ako aj s ohľadom na efektivitu dodávky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti bez vážneho rizika ohrozenia plnenia obstarávanej zákazky. Uchádzač predloží ponuku na celý predmetu zákazky.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Jednorazový ochranný oblek (kombinéza s kapucňou) ako osobný ochranný prostriedok kategórie III podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „Nariadenie (EÚ) 2016/425“) zabezpečujúci ochranu voči škodlivým biologickým činiteľom, typ 3 a 4 vrátane ochranných návlekov na nohy (vysoké) ako súčasť ochranného obleku, alebo spoločne balené ako príslušenstvo obleku vyrobené z rovnakého materiálu, podrážka odolná proti šmyku, s protišmykovou úpravou na celej ploche podrážky, univerzálna veľkosť s gumičkou alebo šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
07.06.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Address
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovak republic

Documents