Status: Completed

Server time: 25.09.2021 19:32

Tender card #MAGS OVO 51405/2021
Nákup komunálnej techniky 1 – 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb

Information

ID of tender
11901
Name of content of tender
Nákup komunálnej techniky 1 – 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
Tender ref. no.
MAGS OVO 51405/2021
Public tender journal ref. no.
27806 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 098-254271
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 828 970,50 EUR
Main CPV
34140000-0 - Heavy-duty motor vehicles
Further CPV
34144400-2 - Road-maintenance vehicles
34143000-1 - Winter-maintenance vehicles
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Táto zákazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávateľ uskutočňuje aj nákup iného typu podvozkov s nadstavbami, pričom táto “druhá časť“ zákazky je vyhlásená ako samostatná nadlimitná zákazka vo Vestníku verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie 13 ks vozidiel spolu s 55 ks nadstavieb, ktoré budú slúžiť na údržbu ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom zákazky sú tri rôzne typy podvozkov vrátane ich úprav a nadstavieb. Súčasťou predmetu zákazky je aj vykonanie všetkých povinných prehliadok v záručnom servise, ako aj čiastočné zabezpečenie dodania služieb mimozáručného servisu. S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová dohoda na 4 roky, počas ktorých si verejný obstarávateľ bude môcť objednávať podvozky a nadstavby.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 13:00:00
Planned opening of bids
30.06.2021 13:15:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Documents