Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 11:52

Tender card #2018-VS-0191
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1197
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022
Tender ref. no.
2018-VS-0191
Public tender journal ref. no.
12796-MSS
EU journal ref. no.
2018/S 176-399127
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
4 466 500,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti). Do predmetu sú zahrnuté aj ostatné lesnícke činnosti súvisiace s lesníckou prevádzkou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Topoľčianky
Address
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Španár
miroslav.spanar@lesy.sk
+421 918333536

Documents