Status: Completed

Server time: 31.07.2021 04:52

Tender card #EOSA-14/2021-MD-001
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov

Information

ID of tender
12066
Name of content of tender
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov
Tender ref. no.
EOSA-14/2021-MD-001
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
63121000-3 - Storage and retrieval services
Further CPV
09230000-0 - Petroleum (crude)
09134100-8 - Diesel oil
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len ako „Agentúra“) pripravuje verejné obstarávanie na výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 218/2013 Z. z.“) po skončení aktuálne platných zmlúv o skladovaní ropy alebo ropných výrobkov. Za účelom nastavenia podmienok podporujúcich čestnú hospodársku súťaž Agentúra vyhlasuje tieto prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom získania informácií majúcich vplyv na možnosti skladovateľov zabezpečiť služby udržiavania núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. v priebehu roka 2025. Cieľom týchto PTK je overiť si reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek na poskytovanie týchto služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Schedule

Len komunikácia
21.05.2021 00:00:00

Promoter

Subject's name
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Address
Trnavská cesta 486/100
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Miriam Dziak
+421 901713173
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/14877

Documents