Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:26

Tender card #000121
Autobusový terminál Heřmanův Městec

Information

ID of tender
12109
Name of content of tender
Autobusový terminál Heřmanův Městec
Tender ref. no.
000121
Public tender journal ref. no.
Z2021-015579
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
93 416 093,53 Kč
Main CPV
45213311-6 - Bus station construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Autobusový terminál Heřmanův Městec

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a související práce spočívající ve výstavbě autobusového terminálu v Heřmanově Městci. Předmětem této veřejné zakázky je výstavba autobusového terminálu včetně všech souvisejících objektů a provozních souborů, nezbytné úpravy území a sítí technické infrastruktury včetně nezbytných přeložek sítí. Nezbytnou součástí jsou vyvolané úpravy zařízení a infrastruktury Správy železnic, státní organizace včetně nutných přeložek a snesení železniční vlečky a demolice remízy.Správa železnic, státní organizace aktuálně připravuje investiční akci „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“, jejíž součástí je i rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, části kolejiště (prachovické zhlaví), části nástupišť a dalších souvisejících součástí drážní infrastruktury v žst. Heřmanův Městec. Vzhledem k návaznostem v rámci žst. Heřmanův Městec i v přednádražním prostoru je nutná časová i faktická koordinace této stavby se stavbou „Autobusový terminál Heřmanův Městec“.Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy a Vyhrazená změna závazku – koordinace SŽ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
15.07.2021 10:00:00

Promoter

Subject's name
Město Heřmanův Městec
Address
náměstí Míru 4
Město Heřmanův Městec
53803, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Sandra Fialová
fialova@dpurevit.cz
+420 776866010
Link to online profile of contracting authority
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00270041

Documents