Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 18:10

DPS tender card #001/2021-014
IKT zariadenia - 010

Information

ID of tender
12155
Name of content of tender
IKT zariadenia - 010
Tender ref. no.
001/2021-014
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
73 169,27 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
48820000-2 - Servers
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie notebookov, kariet GPU, IKT zariadení, serverov a ich príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí:
Časť 1 - IKT a príslušenstvo k IKT 1
Časť 2 - IKT a príslušenstvo k IKT 2
Časť 3 - Karty GPU
Časť 4 - Špeciálny notebook
Časť 5 - Server 1
Časť 6 - Server 2
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 606,42 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 148,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 108,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 069,91 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 498,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
48820000-2 - Servers
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 737,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
48820000-2 - Servers
Outcome of tender
One-off Contract