Status: Ongoing

Server time: 16.05.2021 01:36

Tender card #S.270.2.2021
Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Krupski Młyn – numer rozliczeniowy zadania: 02-14-1.1-08 (zbiornik Krupski Młyn 3). Przetarg nieograniczony. S.270.2.2021

Messages