Status: Ongoing

Server time: 16.05.2021 01:28

Tender card #EP-252-8/21
Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych

Information

ID of tender
12169
Name of content of tender
Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych
Tender ref. no.
EP-252-8/21
EU journal ref. no.
2021/S 086-223545
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Goods
Main CPV
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles
Further CPV
66114000-2 - Financial leasing services
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
I. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, wyposażonego w system odzysku wody i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
II. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, wyposażonego w sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie cz. 1 i cz. 2 określają:
- część II SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia,
- część III SWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
07.06.2021 11:00:00
Planned opening of bids
07.06.2021 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Address
Oleska 64
Opole
45-222, Republic of Poland
Process supervisor
Iwona Mrozik
i.mrozik@wikopole.com.pl
+48 774435575

Documents

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, wyposażonego w system odzysku wody

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles
Further CPV
66114000-2 - Financial leasing services
Outcome of tender
One-off Contract

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles
Further CPV
66114000-2 - Financial leasing services
Outcome of tender
One-off Contract