Status: Ongoing

Server time: 16.05.2021 02:37

Tender card #MK/A/2021/06069
Stavba: „MČ KE Nad jazerom, ul. Rovníková - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Messages