Status: Cancelled

Server time: 02.08.2021 08:59

Tender card #ASE_VaI_ZV
Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Information

ID of tender
12181
Name of content of tender
Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu
Tender ref. no.
ASE_VaI_ZV
Public tender journal ref. no.
26409 - WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
134 086,33 EUR
Main CPV
73110000-6 - Research services
Further CPV
72212461-8 - Analytical or scientific software development services
72212517-6 - IT software development services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zmluvný výskum video technológie zameraný na zvyšovanie jej využiteľnosti a dátovej bezpečnosti v urbanizovaných územiach. Bude riešený zmluvný výskum videotechnológie vhodný do konceptu nového pojatia definovania štruktúr a parametrov systému. Dodávateľ bude na viacerých HW a SW prvkoch výskumnej infraštruktúry riešiť otázky vyťažiteľnosti získavaných vstupov súčasne s otázkou dostatočnej dátovej bezpečnosti a ochrany súkromia. Predmet zákazky zahŕňa najmä postupné skúmanie rôznych usporiadaní HW a vytváranie SW nástrojov vhodných pre zvyšovanie univerzálnosti využitia video detekcie. Ďalej sa budú skúmané nové prístupy k vyhľadávaniu bezpečnostných rizík v teréne inštalovaných technológií.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky he uvedená v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.05.2021 09:00:00
Planned opening of bids
25.05.2021 11:00:00

Promoter

Subject's name
Asseco Central Europe, a. s.
Address
Trenčianska 56/A
Bratislava
82109, Slovak republic
Process supervisor
Daniel Mikuščák
info.mikuscak@visions.cc
+421 918600969

Documents