Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 05:41

DPS tender card #11/05/2021
Nákup kameniva pre OZ Prievidza bez dopravy - výzva č. 11

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
12251
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Prievidza bez dopravy - výzva č. 11
Tender ref. no.
11/05/2021
Public tender journal ref. no.
71/2020
EU journal ref. no.
2020/S 063-150381
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 700,000 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto realizácie predmetu zákazky: Lesná správa Partizánske – lokalita Kamenec pod Vtáčnikom, Na papiereň, súradnice 48°39´39,8“N a 18°33´30,7“E (48.661050, 18.558517).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2021 09:00:00
Planned opening of bids
21.05.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prievidza
Address
Šveniho 7
Prievidza
971 53, Slovak republic
Process supervisor
Ladislav Chalmoviansky
ladislav.chalmoviansky@lesy.sk
+421 918333606

Documents