Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 20:36

DPS tender card #001/2021-015
IKT zariadenia - 011

Information

ID of tender
12266
Name of content of tender
IKT zariadenia - 011
Tender ref. no.
001/2021-015
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
7 842,67 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
38651600-9 - Digital cameras
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie počítača, notebooku, tlačiarni, IKT periférií a aktívnych sieťových prvkov a IKT príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí:
Časť 1
Časť 2
Časť 3
Časť 4
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 888,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
268,81 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 213,16 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
38651600-9 - Digital cameras
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 471,74 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract