Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 10:58

Tender card #12717-MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1233
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
12717-MSS
Public tender journal ref. no.
182/2018
EU journal ref. no.
397068
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
16 605 000,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Levice
Address
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovak republic
Process supervisor
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Documents

Výrobný celok (VC) Počúvadlo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
560 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Štampoch

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
555 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Žuhračka

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
535 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Tlstý Vrch

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
550 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Čifáre

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 430 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Levice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
565 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Želiezovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
555 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Čelovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
555 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Dubov Diel

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
535 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Medovarce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
525 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Plášťovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
570 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Antol

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
895 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Sitno

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
680 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Ladzany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 465 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Modrý Kameň

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 460 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Slovenské Kľačany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
705 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Ľuboreč

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
630 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Štúrovo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
695 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Vojnice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
765 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Podhájska

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
820 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Bajč

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
435 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Gabčíkovo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
550 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Výrobný celok (VC) Čalovo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
570 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract