Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 10:50

Tender card #4/2021
Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná)

Information

ID of tender
12336
Name of content of tender
Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná)
Tender ref. no.
4/2021
EU journal ref. no.
2021/S 098-254366
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 000 000,00 EUR
Main CPV
19200000-8 - Textile fabrics and related items
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazka nie je rozdelená na časti. Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné. S ohľadom na charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne. Je nevyhnutné, aby dodanie predmetu zákazky zabezpečoval jeden hospodársky subjekt.
Vzhľadom na uvedené, ako aj s ohľadom na efektivitu dodávky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti bez vážneho rizika ohrozenia plnenia obstarávanej zákazky. Uchádzač predloží ponuku na celý predmetu zákazky.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná) je textilné tvárové rúško určené na opakované používanie, pokrývajúce nos, ústa a bradu, bez vdychového a/alebo výdychového ventilu, musí byť minimálne dvojvrstvová, s antibakteriálnou úpravou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
21.06.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Address
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovak republic

Documents