Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 03:46

Tender card #MAGS OVO 52558/2021
Príprava plánov organizácie dopravy

Information

ID of tender
12386
Name of content of tender
Príprava plánov organizácie dopravy
Tender ref. no.
MAGS OVO 52558/2021
Public tender journal ref. no.
29059 - MSS
EU journal ref. no.
287327-2021
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
340 000,00 EUR
Main CPV
71322500-6 - Engineering-design services for traffic installations
Further CPV
71311200-3 - Transport systems consultancy services
71310000-4 - Consultative engineering and construction services
71300000-1 - Engineering services
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie realizačnej dokumentácie projektov organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, prejazdných úsekov ciest a parkovísk v majetku a správe verejného obstarávateľa v zmysle zásad dopravného značenia (zvislé i vodorovné) a druhu regulácie (rezidentná, zmiešaná, návštevnícka, špeciálna) poskytnutých verejným obstarávateľom pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 13:00:00
Planned opening of bids
06.07.2021 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
+421 259356520

Documents