Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 13:50

Tender card #2018-VS-0197
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022

Information

ID of tender
1247
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022
Tender ref. no.
2018-VS-0197
Public tender journal ref. no.
12999-MSS
EU journal ref. no.
2018/S 178-403437
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 043 000,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Na základe doterajších skúseností z praktickej realizácie predmetu zákazky vzhľadom na regionálne pomery a na základe výsledkov predošlých verejných obstarávaní na rovnaký predmet zákazky verejný obstarávateľ predpokladá, že rozdelenie zákazky na časti by viedlo k zníženiu počtu uchádzačov na jednu časť.
Verejný obstarávateľ na základe doterajších skúseností má za to, že uchádzači majú odborné znalosti a kapacity na realizáciu všetkých lesníckych služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahŕňajú jednotlivé postupy pri stínke, opracovaní, približovaní a manipulácii kmeňa stromu podľa požiadaviek objednávateľa. Sú to všetky potrebné úkony od prípravy okolia pred stínkou až po adjustáciu hotového výrobku, pripraveného na transport, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska po skončení ťažbového procesu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Revúca
Address
Námestie Slobody 2
Revúca
050 01, Slovak republic
Process supervisor
Jozef Ďurkovič
jozef.durkovic@lesy.sk
+421 905278811

Documents