Status: Ongoing

Server time: 20.06.2021 08:41

DPS tender card #OCOZ RUK 1228/2021-001
Školský nábytok_01

Information

ID of tender
12520
Name of content of tender
Školský nábytok_01
Tender ref. no.
OCOZ RUK 1228/2021-001
Public tender journal ref. no.
18994 – MUT
EU journal ref. no.
2021/S 072-182973
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 687,80 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Further CPV
39160000-1 - School furniture
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je školský nábytok na vybavenie učební. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 výzvy. Podmienky dodania sú uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
04.06.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents