Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 05:11

Tender card #GLOB_NL_02
Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu

Information

ID of tender
12555
Name of content of tender
Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu
Tender ref. no.
GLOB_NL_02
EU journal ref. no.
2021/S 102-266771
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
316 340,90 EUR
Main CPV
34711200-6 - Non-piloted aircraft
Further CPV
30000000-9 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka špecializovanej techniky pre potreby výskumného projektu vrátane príslušenstva, softvérového vybavenia, iných zariadení, inštalácie, konfigurácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky, uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy a záruky.
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:
Časť č. 1: Drony pre výskum
Časť č. 2: Technika pre výskum
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
23.07.2021 11:00:00

Promoter

Subject's name
GLOBESY, s.r.o.
Address
Framborská 58
Žilina
010 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Alena Remeková
alena.remekova@globesy.sk
+421 911071355
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11305

Documents

Časť č. 1: Drony pre výskum

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
208 812,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34711200-6 - Non-piloted aircraft
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2: Technika pre výskum

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
107 528,23 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30000000-9 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Outcome of tender
One-off Contract