Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 06:59

Tender card #3/2021/MG
Návrhy na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre VšZP

Information

ID of tender
12559
Name of content of tender
Návrhy na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre VšZP
Tender ref. no.
3/2021/MG
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná sútaž návrhov
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Minutes from PMC
Main CPV
79340000-9 - Advertising and marketing services
Further CPV
79341100-7 - Advertising consultancy services
79341000-6 - Advertising services
79342000-3 - Marketing services
79342100-4 - Direct marketing services
79342200-5 - Promotional services
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Predmetom súťaže návrhov je výber víťazného návrhu pre zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre VšZP, a to podľa kritérií hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií, ktoré sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podmienok.

Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.

Je potrebné zdôrazniť, že víťaz tejto súťaže návrhov sa nestane realizátorom produkčných činností súvisiacich s navrhovanými reklamnými aktivitami uvedenými vo víťaznom návrhu, ani nákupcom mediálneho priestoru súvisiaceho s nasadením ním navrhovaných komunikačných nosičov a ani iných služieb presahujúcich rozsah dopracovania víťazného návrhu.

Produkčné činnosti a mediálny nákup prípadne iné služby budú teda realizovať subjekty, ktoré vzídu z následných samostatných verejných obstarávaní zameraných na výber ekonomicky najvýhodnejších ponúk na zabezpečenie a realizáciu týchto činností v súlade s víťazným návrhom, ktorý porota vyberie v rámci tejto súťaže návrhov.

Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže návrhov, ako i požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
30.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
30.06.2021 09:15:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Documents