Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 03:44

Tender card #OVO/37768/2021
Obnova Ružového parku v Trnave

Information

ID of tender
12582
Name of content of tender
Obnova Ružového parku v Trnave
Tender ref. no.
OVO/37768/2021
Public tender journal ref. no.
29528 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 406 613,93 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work / IA13-5 - Reconstruction
Further CPV
45236250-7 - Flatwork for parks
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác vrátane výkonu archeologického pamiatkového výskumu a s tým
súvisiacich zemných prác.
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Obnova Ružového parku, spracovanej spoločnosťou Rudbeckia - Ateliér s.r.o., Svätoplukovo v 11/2019.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch k zákazke.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
09.07.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Renata Gregušová
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents