Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 20:54

DPS tender card #001/2021-016
IKT zariadenia - 012

Information

ID of tender
12593
Name of content of tender
IKT zariadenia - 012
Tender ref. no.
001/2021-016
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
26 262,68 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, tabletov, zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a IKT periérií pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti.
Časť 1: PC a notebooky
Časť 2: Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu
Časť 3: IKT periférie
Časť 4: Tablet s príslušenstvom
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1- PC a notebooky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 330,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2- Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 243,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3- IKT periférie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 454,46 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4- Tablet s príslušenstvom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 234,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract