Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:52

DPS card #SPU-IKT-2
Nákup IKT pre potreby SPU

Information

ID of tender
12595
Name of content of tender
Nákup IKT pre potreby SPU
Tender ref. no.
SPU-IKT-2
Public tender journal ref. no.
129/2021 pod číslom 28362-MUT dňa 31. 5. 2021
EU journal ref. no.
2021/S 102-266431 zo dňa 28.05.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 345 800,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): počítače, notebooky, príslušenstvo k PC, PC komponenty, tlačiarne a pod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
29.06.2021 10:00:00
Planned opening of requests
29.06.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
01.07.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Address
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovak republic
Process supervisor
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Documents

Tenders