Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:43

Tender card #11/2021
Motorová nafta do nádrže

Information

ID of tender
12610
Name of content of tender
Motorová nafta do nádrže
Tender ref. no.
11/2021
Public tender journal ref. no.
28650 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 105-277687
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
646 530,00 EUR
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko v danom prípade ide o obstaranie - dodanie jedného druhu komodity (motorová nafta) do jednej nádrže obstarávateľa a s tým súvisiace služby.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup (dodanie) motorovej nafty podľa STN EN 590 + A1 vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre osobné motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá a pracovné stroje vrátane všetkých súvisiacich služieb - dopravy na miesto dodania cisternami, prečerpania do zásobnej nádrže obstarávateľa a kontroly fyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov. V predpokladanom množstve 702 750,00 litrov (predpokladané množstvo na obdobie 30 mesiacov).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
07.07.2021 10:00:00

Promoter

Subject's name
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Komenského 50
Košice
042 48, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Martina Rinková
martina.rinkova@vodarne.eu
+421 911015250

Documents