Status: Completed

Server time: 31.07.2021 04:09

Tender card #ZPN.270.1.2021
Bieżące naprawy i konserwacje leśnych dróg wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w 2021 roku

Information

ID of tender
12613
Name of content of tender
Bieżące naprawy i konserwacje leśnych dróg wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w 2021 roku
Tender ref. no.
ZPN.270.1.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00067225/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

SWZ wraz ze wszystkimi dokumentami dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek/zamowienia_publiczne

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem znajdują się na stronie BIP Zamawiającego https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek/zamowienia_publiczne

Schedule

Termin składania ofert
15.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
15.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Brynek
Address
Grabowa 3
Tworóg
42-690, Republic of Poland
Process supervisor
Wanda Kogut
wanda.kogut@katowice.lasy.gov.pl
+48 322857463
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek

Documents